Geologie
ve vašich službách
T +420 603 979 020

PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM


Pedologický průzkum je požadován ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Provádí se za účelem ověření mocnosti ornice a kulturních vrstev půdy, které musí být následně skryty a uloženy pro pozdější využití. 

Terénní práce spočívají ve vyvrtání sond(y) o průměru 7 cm, při které dochází k odborné dokumentaci půdního profilu, vyhotovení polního záznamu a fotodokumentaci. Po ukončení těchto činností je pedologická sonda zaměřena, zlikvidována a místo uvedeno do původního stavu. 

Výstupem je závěrečná zpráva, která obsahuje informace o půdním složení, klasifikaci, a především mocnosti kulturní a orniční vrstvy, které musí být skryty.